Publikationer

Här lägger vi upp information om publikationer som ges ut inom eller i samarbete med projektet. Senaste publikationen överst.

Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921. Antologi där samtliga av projektets forskare medverkar. Redaktörer: Annika Berg & Martin Ericsson. Makadam förlag. Välkommen till boksläpp och webbinarium torsdag den 9 september 2021! Klicka här för info om registrering.

”Allmän rösträtt (men inte för alla)”. Artikel av Annika Berg i Forskning & Framsteg nr 7 2021, s. 52–57.

”Enfranchisement as a Tool for Integration: The 1975 Extension of Voting Rights to Resident Aliens in Sweden”. Artikel av Martin Ericsson i Immigrants & Minorities, vol 38, nr 3, s. 233-253. Laddas ner här.

”1921: Hur allmän var den allmänna rösträtten?”. Artikel av Martin Ericsson & Bengt Sandin, i Historielärarnas förenings årsskrift 2021.

Partierna, rösträtten och medborgarskapet. Riksdagsdebatten om utlandssvenskars och ickemedborgares rösträtt efter år 1921”. Artikel av Martin Ericsson i Statsvetenskaplig tidskrift, vol 122, nr 2, 2020.  Laddas ner här.

Utan rösträtt – Kvantitativa effekter av olika rösträttsbegränsningar 1866–2018. Rapport av Mattias Lindgren. Stockholm: Kungliga biblioteket, 2020. Laddas ner här: Rapporten. Dataunderlaget.

Rösträttens begränsningar i den svenska demokratin”. Temanummer av tidskriften Arbetarhistoria nr 2–3 (170–171) 2019, (red: Martin Ericsson och Fia Sundevall) där samtliga av projektets deltagare medverkar med följande texter:

  • Rösträttsbegränsningar i den svenska demokratin – en introduktion till temat”, av Martin Ericsson och Fia Sundevall
  • Hur många har saknat rösträtt i den svenska demokratin?”, av Mattias Lindgren
  • Ungas röst som hot eller möjlighet? Rösträtts- och valbarhetsålder i Sverige under 1900-talet”, av Jonathan Josefsson och Bengt Sandin
  • För integrationens skull? Frågan om rösträtt för invandrare utan svenskt medborgarskap under efterkrigstiden”, av Martin Ericsson
  • Värnpliktsstrecket– en självklarhet som vändes till sin motsats?”, av Anders Ahlbäck och Fia Sundevall
  • Att straffas ut från vallokalen: om straffpåföljd som rösträttshinder”, av Annika Berg
  • Pengar och medborgarrätt: om rösträttens ekonomiska diskvalifikationsgrunder”, av Fia Sundevall
  • De ovuxna vuxna: Omyndigförklaring som rösträttshinder”, av Annika Berg
  • Förtidsröstningen väcker demokratins grundfrågor”, av Julia Nordblad.

 

När fick romer rösträtt?” av Jenny Björkman, i samarbete med bland andra från Martin Ericsson, Julia Nordblad och Fia Sundevall. Publicerat på demokrati100.se 2019.

Medborgarrätt heter pengar”, av Fia Sundevall. Publicerat på demokrati100.se 2019.

 

Rösträtt för alla? Begränsningar i rösträtten efter 1921”, av Annika Berg, Martin Ericsson & Fia Sundevall. Kapitel i Rösträttens århundrade: kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige, red: Ulrika Holgersson & Lena Wägnerud (Göteborg & Stockholm: Makadam Förlag, 2018). Laddas ner här

Andel röstberättigade till riksdagen”, av Mattias Lindgren. Publicerat på demokrati100.se, 2019.

Den allmänna rösträtten – när infördes den?”, av Fia Sundevall. Publicerat på demokrati100.se, 2018.

”Allmän rösträtt?”, projektpresentation i Arbetarhistoria nr 1–2 (165–166) 2018.