Publikationer

Här lägger vi upp information om publikationer inom ramen för projektet

 

2019: ”Rösträttens begränsningar i den svenska demokratin”: temanummer av tidskriften Arbetarhistoria (red: Martin Ericsson och Fia Sundevall) där samtliga av projektets deltagare medverkar med följande texter:

  • ”Rösträttsbegränsningar i den svenska demokratin – en introduktion till temat”, av Martin Ericsson och Fia Sundevall
  • ”Hur många har saknat rösträtt i den svenska demokratin?”, av Mattias Lindgren
  • ”Ungas röst som hot eller möjlighet? Rösträtts- och valbarhetsålder i Sverige under 1900-talet”, av Jonathan Josefsson och Bengt Sandin
  • ”För integrationens skull? Frågan om rösträtt för invandrare utan svenskt medborgarskap under efterkrigstiden”, av Martin Ericsson
  • ”Värnpliktsstrecket– en självklarhet som vändes till sin motsats?”, av Anders Ahlbäck och Fia Sundevall
  • ”Att straffas ut från vallokalen: om straffpåföljd som rösträttshinder”, av Annika Berg
  • ”Pengar och medborgarrätt: om rösträttens ekonomiska diskvalifikationsgrunder”, av Fia Sundevall
  • ”De ovuxna vuxna: Omyndigförklaring som rösträttshinder”, av Annika Berg
  • ”Förtidsröstningen väcker demokratins grundfrågor”, av Julia Nordblad

2019”Medborgarrätt heter pengar” , av Fia Sundevall för demokrati100.se

2018: ”Rösträtt för alla? Begränsningar i rösträtten efter 1921”, av Annika Berg, Martin Ericsson & Fia Sundevall. Kapitel i Rösträttens århundrade: kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige, red: Ulrika Holgersson & Lena Wägnerud (Göteborg & Stockholm: Makadam Förlag, 2018).

2018: ”Andel röstberättigade till riksdagen” , av Mattias Lindgren för demokrati100.se

2018: ”Den allmänna rösträtten – när infördes den?”, av Fia Sundevall för demokrati100.se

2018: ”Allmän rösträtt?”, projektpresentation i Arbetarhistoria nr 1–2 2018.