Publikationer

Här lägger vi upp information om publikationer inom ramen för projektet.

Rösträttens århundrade: kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige.