Publikationer

Här lägger vi upp information om publikationer inom ramen för projektet.

  • ”Rösträtt för alla? Begränsningar i rösträtten efter 1921”, av Annika Berg, Martin Ericsson & Fia Sundevall. Kapitel i Rösträttens århundrade: kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige, red: Ulrika Holgersson & Lena Wägnerud (Göteborg & Stockholm: Makadam Förlag, 2018)
  • ”Allmän rösträtt?”, projektpresentation i Arbetarhistoria nr 1-2 2018.
Rösträttens århundrade: kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige.