Publikationer

Här lägger vi upp information om våra publikationer. Senaste publikationen överst.


Ragnheiður Kristjánsdóttir & Fia Sundevall (red.) (kommande/2024) Suffrage, capital and welfare: Conditional citizenship in historical perspective. Palgrave MacMillan.

Bengt Sandin (2024), Politikens åldersgränser: rösträtt och valbarhet i Sverige från 1840-tal till 1920-tal. Stockholm: Makadam.

Bengt Sandin & Jonathan Josefsson (2023). ”The reform that never happened: A history of children’s suffrage restrictions”, i John Wall (red.) Exploring Children’s Suffrage. Interdisciplinary Perspectives on Ageless Voting, Springer. Laddas ner här

Jonas Hultin Rosenberg & Fia Sundevall (2022/online first). ”Contributivist views on democratic inclusion: on economic contribution as a condition for the right to vote”, Critical Review of International Social and Political Philosophy, DOI: 10.1080/13698230.2022.2104552. Laddas ner här

Bengt Sandin & Jonathan Josefsson (2022). ”Age as a yardstick for political citizenship Voting age and eligibility age in Sweden during the twentieth century”, Continuity & change, vol 37, nr. 2, s. 257-280. DOI: 10.1017/S0268416022000212. Laddas ner här.

Fia Sundevall (2022). ”Fattigvård och rösträtt. Motsättningar mellan sociala och politiska rättigheter i den tidiga välfärdsstatens Sverige”, Socialmedicinsk tidskrift, nr 4 [Tema: fattigdom],  s. 453–461. Laddas ner här

Annika Berg & Martin Ericsson (red.) (2021). Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921 (Stockholm: Makadam förlag). = Antologi där samtliga av projektets forskare medverkar. Hela boken kan laddas ner här. För enskilda kapitel, se nedan:

 • Innehållsförteckning och tack
 • Kap. 1. Annika Berg & Martin Ericsson: ”Rösträttens skiftande gränser i den svenska representativa demokratin. En introduktion”
 • Kap. 2. Anders Ahlbäck & Fia Sundevall: ”Värnplikt, rösträtt och kön. Värnpliktsstrecket i debatt och praktik”
 • Kap. 3. Annika Berg: ”Ett straff på straffet. Om straffpåföljdsstrecket och varför det avskaffades”
 • Kap. 4. Fia Sundevall: ”Ekonomi och rösträtt. Skatteskulder, konkurs och fattigvård som rösträttshinder”
 • Kap. 5. Annika Berg: ”Det sista strecket. Omyndigförklaring som rösträttshinder”
 • Kap. 6. Jonathan Josefsson & Bengt Sandin: ”Ålder som måttstock för politiskt medborgarskap. Rösträtts- och valbarhetsålder i Sverige under 1900-talet”
 • Kap. 7. Martin Ericsson: ”Rösträtt, migration och nationellt medborgarskap. Rösträtt för invandrare utan svenskt medborgarskap samt utlandssvenskar”
 • Kap. 8. Julia Nordblad: ”Praktiska rösträttshinder. Exemplet de svenska samerna”
 • Kap. 9. Mattias Lindgren: ”Hur många drabbades? Kvantitativa effekter av rösträttsbegränsningarna”
 • Referenser, bildkällor och medverkande författare
 • Personregister

Bengt Sandin (2021). ”De förlorade sin rösträtt 1921”. Publicerat på Demokrati100. Läs artikeln här.

Annika Berg (2021). ”Allmän rösträtt (men inte för alla)”, i Forskning & Framsteg nr 7, s. 52–57.

Martin Ericsson (2021). ”Enfranchisement as a Tool for Integration: The 1975 Extension of Voting Rights to Resident Aliens in Sweden”, Immigrants & Minorities, vol 38, nr 3, s. 233-253. DOI: 10.1080/02619288.2021.1877138. Laddas ner här.

Martin Ericsson & Bengt Sandin: (2021).”1921: Hur allmän var den allmänna rösträtten?”, i Historielärarnas förenings årsskrift.

Martin Ericsson (2020). ”Partierna, rösträtten och medborgarskapet. Riksdagsdebatten om utlandssvenskars och ickemedborgares rösträtt efter år 1921”, i Statsvetenskaplig tidskrift, vol 122, nr 2, s.133–160.  Laddas ner här.

Mattias Lindgren (2020). Utan rösträtt – Kvantitativa effekter av olika rösträttsbegränsningar 1866–2018. Stockholm: Kungliga biblioteket,. Laddas ner här: Rapporten. Dataunderlaget.

Rösträttens begränsningar i den svenska demokratin” (2019). Temanummer av tidskriften Arbetarhistoria nr 2–3 (170–171) (red: Martin Ericsson och Fia Sundevall) där samtliga av projektets deltagare medverkar med följande texter:

 • Martin Ericsson & Fia Sundevall: ”Rösträttsbegränsningar i den svenska demokratin – en introduktion till temat”.
 • Mattias Lindgren: ”Hur många har saknat rösträtt i den svenska demokratin?”
 • Jonathan Josefsson och Bengt Sandin: ”Ungas röst som hot eller möjlighet? Rösträtts- och valbarhetsålder i Sverige under 1900-talet”.
 • Martin Ericsson: ”För integrationens skull? Frågan om rösträtt för invandrare utan svenskt medborgarskap under efterkrigstiden”.
 • Anders Ahlbäck och Fia Sundevall: ”Värnpliktsstrecket– en självklarhet som vändes till sin motsats?”.
 • Annika Berg: ”Att straffas ut från vallokalen: om straffpåföljd som rösträttshinder”.
 • Fia Sundevall: ”Pengar och medborgarrätt: om rösträttens ekonomiska diskvalifikationsgrunder”.
 • Annika Berg: ”De ovuxna vuxna: Omyndigförklaring som rösträttshinder”.
 • Julia Nordblad: ”Förtidsröstningen väcker demokratins grundfrågor”.

 

Jenny Björkman (i samarbete med bland andra från Martin Ericsson, Julia Nordblad och Fia Sundevall)(2019).”När fick romer rösträtt?”. Publicerat på demokrati100.se.

Fia Sundevall (2019). ”Medborgarrätt heter pengar”. Publicerat på  demokati100.se. Läs artikeln här.

Annika Berg, Martin Ericsson & Fia Sundevall (2018). ”Rösträtt för alla? Begränsningar i rösträtten efter 1921”. Kapitel i Rösträttens århundrade: kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige, red: Ulrika Holgersson & Lena Wägnerud (Göteborg & Stockholm: Makadam Förlag). Laddas ner här

Mattias Lindgren (2018).”Andel röstberättigade till riksdagen”. Publicerat på demokrati100.se,.

Fia Sundevall (2018). ”Den allmänna rösträtten – när infördes den?”. Publicerat på demokrati100.se,.

(2018). ”Allmän rösträtt?”, projektpresentation i Arbetarhistoria nr 1–2 (165–166).