Media och föreläsningar

 

Media

Annika Berg föreläste om projektet på Stockholms stadsarkiv, december 2019.

”Hur allmän blev egentligen rösträtten?” (video). Inspelad föreläsning av Annika Berg  i serien Onsdagshistorier, Stadsarkivet i Stockholm, 11 december 2019.

”100 år av kvinnlig rösträtt – ‘en envis kamp’. TT-intervju med Fia Sundevall, maj 2019.

”Allmän rösträtt – men inte för alla”. Intervju med Fia Sundevall i Populär historia, maj 2019.

 

Jonathan Josefsson intervjuad av Tobias Svanelid från Vetenskapsradion Historia, november 2018.

”Rösträtt inte något för alla” (ljudfil/radio). Inslag i Vetenskapsradion Historia där projektgruppen medverkade. Sändes 11 december 2018.

”Alla ska med – eller?” (video). Fia Sundevall deltog i paneldiskussion vid Riksdagens uppmärksammande av rösträttsjubileet, 17 december 2018.

”Allmän och lika rösträtt”. Intervju med Fia Sundevall i Historiskan nr 4 2018.

 

Presentationer och föreläsningar, kommande

Annika Berg, Jonathan Josefsson, Bengt Sandin och Fia Sundevall presenterar delstudier i projektet vid sessioner på European Labour History conference (ESSHC) i Leiden, Nederländerna, 18–21 mars 2020.

 

Presentationer och föreläsningar, tidigare (se även ”Media” ovan)

”Allmän rösträtt: Rösträttens utvidgning och fortsatta begränsningar”. Bengt Sandin och Fia Sundevall föreläste på LO-borgen i Stockholm, 10 december 2019.

”Från politiska idéer till… vad? Om rösträttsbegränsningar i teori och praktik”. Annika Berg presenterade projektet på workshopen ”Perspektiv på politisk idéhistoria”, Södertörns högskola, Huddinge, 17-18 oktober 2019.

”Medborgarrätt heter pengar: ekonomiska rösträttsbegränsningar i Sverige efter 1921”. Fia Sundevall presenterade sitt delprojekt vid Ekonomisk-historiska mötet i Uppsala, 11 oktober 2019.

”Allmän rösträtt? Om rösträttens många begränsningar efter 1921”. Fia Sundevall föreläste på Senioruniversitetet, Stockholm, 2 oktober 2019.

”Rösträtt för alla?” Annika Berg deltog i paneldebatt/seminarium på Bokmässan i Göteborg, 27 september 2019.

Fia Sundevall på Stockholms Kvinnohistoriskas rösträttsfest, maj 2019.

”Rösträttens tillkomst och begränsningar”. Fia Sundevall deltog i forskardiskussion på Stockholms kvinnohistoriskas röstfest, maj 2019.

”Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921”. Annika Berg, Martin Ericsson, Mattias Lindgren, Julia Nordblad och Fia Sundevall presenterade sina delprojekt vid Svenska historikermötet, Linnéuniversitetet i Växjö, 9 maj 2019.

”Allmän rösträtt? Om rösträttens många begränsningar”, Fia Sundevall föreläste under Riksdagens öppet hus / Kulturnatt, 27 april 2019.

”Rösträtt och ekonomi”. Mattias Lindgren och Fia Sundevall presenterade textutkast vid forskarseminariet i ekonomisk historia, Stockholms universitet, 7 februari 2019.

”Allmän rösträtt?”. Annika Berg, Julia Nordblad och Fia Sundevall presenterade projektet vid Idéhistoriska forskarseminariet, Stockholms universitet, 16 januari 2019.