Media och föreläsningar

Kommande

Annika Berg, Jonathan Josefsson, Bengt Sandin och Fia Sundevall presenterar delstudier i projektet vid sessioner på ESSHC: European Social Science History Conference i Leiden, Nederländerna, mars 2021 (uppskjutet från 2020 pga covid-19).

 

Media

Sverige demokratisering” (video). Fia Sundevall medverkade i Utbildningsradions avsnitt om demokratisering i serien Historia förklarad. Sänt hösten 2020.

”Rösträttens begränsningar i demokratin” (video). Jonathan Josefsson deltog i ett panelsamtal om åldersgränser och andra begränsningar efter 1921. Sänt i Utbildningsradion hösten 2020.

”Vilka får vara med? – rösträttens historiska exkludering”. Intervju med Fia Sundevall för Regeringskansliets projektsida Vår demokrati, september 2020.

Jonathan Josefsson talar om ”Unga – risk eller möjlighet?” i podden Fakultet – en podd om forskning som påverkar dig och din vardag, Linköpings universitet, juni 2020.

”Sänka rösträttsåldern och lyssna på barn och unga i politiken?”. Intervju med Jonathan Josefsson, Linköpings universitet juni 2020.

Annika Berg föreläste om projektet på Stockholms stadsarkiv, december 2019.

”Hur allmän blev egentligen rösträtten?” (video). Inspelad föreläsning av Annika Berg  i serien Onsdagshistorier, Stadsarkivet i Stockholm, 11 december 2019.

”100 år av kvinnlig rösträtt – ‘en envis kamp’. TT-intervju med Fia Sundevall, maj 2019.

”Allmän rösträtt – men inte för alla”. Intervju med Fia Sundevall i Populär historia, maj 2019.

Jonathan Josefsson intervjuad av Tobias Svanelid från Vetenskapsradion Historia, november 2018.

”Rösträtt inte något för alla” (ljudfil/radio). Inslag i Vetenskapsradion Historia där projektgruppen medverkade. Sändes 11 december 2018.

”Alla ska med – eller?” (video). Fia Sundevall deltog i paneldiskussion vid Riksdagens uppmärksammande av rösträttsjubileet, 17 december 2018.

”Allmän och lika rösträtt”. Intervju med Fia Sundevall i Historiskan nr 4 2018.

 

Presentationer och föreläsningar

”Hur allmän blev egentligen rösträtten för hundra år sedan?”. Annika Berg föreläste för DIS (Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen), Region Öst, 14 oktober 2020.

”Ekonomiska rösträttsbegränsningar”. Fia Sundevall presenterade textutkast vid forskarseminariet i ekonomisk historia, Stockholms universitet, 10 september 2020.

”Hur allmän blev egentligen rösträtten?”. Annika Berg föreläste i serien Onsdagshistorier, Stadsarkivet i Stockholm, 11 december 2019. Se inspelning ovan.

”Allmän rösträtt: Rösträttens utvidgning och fortsatta begränsningar”. Bengt Sandin och Fia Sundevall föreläste på LO-borgen i Stockholm, 10 december 2019.

”Från politiska idéer till… vad? Om rösträttsbegränsningar i teori och praktik”. Annika Berg presenterade projektet på workshopen ”Perspektiv på politisk idéhistoria”, Södertörns högskola, Huddinge, 17-18 oktober 2019.

”Medborgarrätt heter pengar: ekonomiska rösträttsbegränsningar i Sverige efter 1921”. Fia Sundevall presenterade sitt delprojekt vid Ekonomisk-historiska mötet i Uppsala, 11 oktober 2019.

”Allmän rösträtt? Om rösträttens många begränsningar efter 1921”. Fia Sundevall föreläste på Senioruniversitetet, Stockholm, 2 oktober 2019.

”Rösträtt för alla?” Annika Berg deltog i paneldebatt/seminarium på Bokmässan i Göteborg, 27 september 2019.

Fia Sundevall på Stockholms kvinnohistoriskas rösträttsfest, maj 2019.

”Rösträttens tillkomst och begränsningar”. Fia Sundevall deltog i forskardiskussion på Stockholms kvinnohistoriskas röstfest, maj 2019.

”Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921”. Annika Berg, Martin Ericsson, Mattias Lindgren, Julia Nordblad och Fia Sundevall presenterade sina delprojekt vid Svenska historikermötet, Linnéuniversitetet i Växjö, 9 maj 2019.

”Allmän rösträtt? Om rösträttens många begränsningar”, Fia Sundevall föreläste under Riksdagens öppet hus / Kulturnatt, 27 april 2019.

”Rösträtt och ekonomi”. Mattias Lindgren och Fia Sundevall presenterade textutkast vid forskarseminariet i ekonomisk historia, Stockholms universitet, 7 februari 2019.

”Allmän rösträtt?”. Annika Berg, Julia Nordblad och Fia Sundevall presenterade projektet vid Idéhistoriska forskarseminariet, Stockholms universitet, 16 januari 2019.