Media, föreläsningar och seminarier

Mediaframträdanden

Demokratin 100 år (poddavsnitt, publiceras hösten 2021). Annika Berg intervjuad om kvarstående rösträttshinder efter 1921. Avsnitt i Livet i arkivet, poddserie producerad av Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Serien Svensk demokrati 100 år (poddavsnitt / radio). Fia Sundevall medverkar i avsnittet rösträtt (sändningsdatum 28 juli 1921) och Bengt Sandin i avsnittet Barn (sändningsdatum 4 aug 2021). Producerat av Utbildningsradion.

Från kvinnlig rösträtt till dagens demokratiska utmaningar (video). Annika Berg i samtal med historikern Christina Florin, statsvetaren Lenita Freidenvall och moderatorn Gabriella Ahlström, i arrangemang av Kulturhuset Stockholm och Stockholms universitet (i serien Öppna föreläsningar), 26 maj 2021.

Ålder och rösträtt (poddavsnitt). Bengt Sandin intervjuas i radio AF, Lunds universitets studentkårs kanal. Från februari 2021.

Vem står näst i tur för rösträtt? (poddavsnitt). Bengt Sandin i ett samtal om rösträttsålder och demokrati. Avsnitt i Sveriges museers poddserie. Från januari 2021.

Sveriges demokratisering (video). Fia Sundevall medverkade i Utbildningsradions avsnitt om demokratisering i serien Historia förklarad. Sänt hösten 2020.

Rösträttens begränsningar i demokratin (video). Jonathan Josefsson deltog i ett panelsamtal om åldersgränser och andra begränsningar efter 1921. Sänt i Utbildningsradion hösten 2020.

Vilka får vara med? – rösträttens historiska exkludering. Intervju med Fia Sundevall för Regeringskansliets projektsida Vår demokrati, september 2020.

Jonathan Josefsson talar om Unga – risk eller möjlighet?” i podden Fakultet – en podd om forskning som påverkar dig och din vardag, Linköpings universitet, juni 2020.

Sänka rösträttsåldern och lyssna på barn och unga i politiken? Intervju med Jonathan Josefsson, Linköpings universitet juni 2020.

Annika Berg föreläste om projektet på Stockholms stadsarkiv, december 2019.

Hur allmän blev egentligen rösträtten? (video). Inspelad föreläsning av Annika Berg  i serien Onsdagshistorier, Stadsarkivet i Stockholm, 11 december 2019.

”100 år av kvinnlig rösträtt – ‘en envis kamp’. TT-intervju med Fia Sundevall, maj 2019.

Allmän rösträtt – men inte för alla. Intervju med Fia Sundevall i Populär historia, maj 2019.

Jonathan Josefsson intervjuad av Tobias Svanelid från Vetenskapsradion Historia, november 2018.

Rösträtt inte något för alla” (ljudfil/radio). Inslag i Vetenskapsradion Historia där projektgruppen medverkade. Sändes 11 december 2018.

Alla ska med – eller?” (video). Fia Sundevall deltog i paneldiskussion vid Riksdagens uppmärksammande av rösträttsjubileet, 17 december 2018.

”Allmän och lika rösträtt”. Intervju med Fia Sundevall i Historiskan nr 4 2018.

 

Föreläsningar, seminarier och presentationer

KOMMANDE: boksläpp och webbinarium om antologin Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921, torsdag den 9 september kl. 13-14. Klicka här för info om registrering!

KOMMANDE: Annika Berg, ”Rösträtt för alla? En föreläsning om begränsningar i rösträttens historia”, ABF Uppsala föreläsningsdag på temat demokrati och digital delaktighet, 18 september 2021.

KOMMANDE: Martin Ericsson och Annika Berg, samtal om boken Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921 tillsammans med Andreas Hedberg, KB/Demokrati100 på Forskartorget, Bokmässan i Göteborg, 26 september 2021, kl. 10.45-11.00.

KOMMANDE: Annika Berg och Martin Ericsson, presentation av boken Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921 på Högre seminariet i idéhistoria (i samarrangemang med historiska institutionens högre seminarium) vid Lunds universitet, 10 november 2021.

“The lack of age in research on the history of democracy.” Presentation av Jonathan Josefsson & Bengt Sandin vid konferensen Suffrage Now!, Stockholm 13–14 augusti, 2021

”Från kvinnlig rösträtt till dagens demokratiska utmaningar”, Annika Berg i samtal med historikern Christina Florin, statsvetaren Lenita Freidenvall och moderatorn Gabriella Ahlström, Kulturhuset Stockholm, digitalt sänt samtal i arrangemang av Kulturhuset Stockholm och Stockholms universitet (i serien Öppna föreläsningar), 26 maj 2021.

”Det sista rösträttsstrecket: Om förmynderskapsstreckets gradvisa avskaffande, 1921–1989”, presentation av Annika Berg på konferensen Idéhistoria på gång, 6-7 maj 2021.

Annika Berg, Jonathan Josefsson, Bengt Sandin och Fia Sundevall presenterade projektet och delstudier vid sessioner på ESSHC: European Social Science History Conference,  (Leiden/digitalt), 24-27 mars 2021.

Age as a yardstick for political citizenship: Voting age and eligibility age in Sweden during the twentieth century”. Jonathan Josefsson & Bengt Sandin presenterade vid Children’s Voting Colloquium, 18 februari 2021.

”Age as a yardstick for political citizenship: Voting age and eligibility age in Sweden during the twentieth century”. Jonathan Josefsson & Bengt Sandin presenterade på seminarium arrangerat av Gothenburg Research Group on Elections, Public Opinion and Political Behavior (GEPOP), 22 januari 2021.

”Hur allmän blev egentligen rösträtten för hundra år sedan?”. Annika Berg föreläste för DIS (Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen), Region Öst, 14 oktober 2020.

”Ekonomiska rösträttsbegränsningar”. Fia Sundevall presenterade textutkast vid forskarseminariet i ekonomisk historia, Stockholms universitet, 10 september 2020.

”Hur allmän blev egentligen rösträtten?”. Annika Berg föreläste i serien Onsdagshistorier, Stadsarkivet i Stockholm, 11 december 2019. Se inspelning ovan.

”Allmän rösträtt: Rösträttens utvidgning och fortsatta begränsningar”. Bengt Sandin och Fia Sundevall föreläste på LO-borgen i Stockholm, 10 december 2019.

”Från politiska idéer till… vad? Om rösträttsbegränsningar i teori och praktik”. Annika Berg presenterade projektet på workshopen ”Perspektiv på politisk idéhistoria”, Södertörns högskola, Huddinge, 17-18 oktober 2019.

”Medborgarrätt heter pengar: ekonomiska rösträttsbegränsningar i Sverige efter 1921”. Fia Sundevall presenterade sitt delprojekt vid Ekonomisk-historiska mötet i Uppsala, 11 oktober 2019.

”Allmän rösträtt? Om rösträttens många begränsningar efter 1921”. Fia Sundevall föreläste på Senioruniversitetet, Stockholm, 2 oktober 2019.

”Rösträtt för alla?” Annika Berg deltog i paneldebatt/seminarium på Bokmässan i Göteborg, 27 september 2019.

Fia Sundevall talade om rösträttshinder på Stockholms kvinnohistoriskas rösträttsfest, 2019.

”Rösträttens tillkomst och begränsningar”. Fia Sundevall deltog i forskardiskussion på Stockholms kvinnohistoriskas röstfest, maj 2019.

”Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921”. Annika Berg, Martin Ericsson, Mattias Lindgren, Julia Nordblad och Fia Sundevall presenterade sina delprojekt vid Svenska historikermötet, Linnéuniversitetet i Växjö, 9 maj 2019.

”Allmän rösträtt? Om rösträttens många begränsningar”, Fia Sundevall föreläste under Riksdagens öppet hus / Kulturnatt, 27 april 2019.

”Rösträtt och ekonomi”. Mattias Lindgren och Fia Sundevall presenterade textutkast vid forskarseminariet i ekonomisk historia, Stockholms universitet, 7 februari 2019.

”Allmän rösträtt?”. Annika Berg, Julia Nordblad och Fia Sundevall presenterade projektet vid Idéhistoriska forskarseminariet, Stockholms universitet, 16 januari 2019.