Föreläsningar & samtal

Kommande

Inga kommande inplanerade

 

Genomförda föreläsningar, samtal och konferenspresentationer

10 Augusti 2022:  ”Kampen mot förmynderskapsstrecket – 1900-talets sista rösträttsfråga”. Annika Berg presenterade konferenstext på det 30:de Nordiska historikermötet i Göteborg.

28 april 2022, ”Allmän rösträtt: Rösträttens begränsningar i Sverige sedan 1921”. Martin Ericsson föreläste. Arrangörer: Arbetshistoriska seminariet (Centrum för arbetarhistoria) och Arbetarrörelsens arkiv i Skåne.

9 december 2021, kl 19.00–20:00: ”Allmän rösträtt?”. Annika Berg, Bengt Sandin och Fia Sundevall i samtal med Vetenskapsradion historias programledare Tobias Svanelid på Dieselverkstaden, Stockholm. Kan ses i efterhand här.

7 december 2021, kl 15:00–17:00: ”Universal suffrage?” Annika Berg, Martin Ericsson och Fia Sundevall presenterar projektet och den nyutkomna boken på Nordic Labour History Networks seminarium om Arbetarhistoria. (på engelska).

7 december 2021, kl. 13:00–15:00: ”Forskning och firande: Om rösträttsjubileet 2018–2021”. Bengt Sandin medverkar i samtal om mötet mellan forskning och jubileumsfirandet av rösträtten. På Kungliga biblioteket, Stockholm. Kan ses i efterhand här.

27 november 2021, kl. 13:00–14:00: ”Det frånvarande klassperspektivet när Sverige firar ‘100 år av demokrati'” Bengt Sandin och Fia Sundevall deltar i paneldiskussion på temat på Socialistiskt forum i Stockholm. Arrangör: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

23 november 2021, kl. 14:00–14:40: ”Barn och demokrati – barns röster och politiska deltagande”. Jonathan Josefsson föreläser på Konsert och Kongress, Linköping. Arrangör Linköpings kommun och Globala Linköping. Kommer att livesändas.

17 november 2021, kl. 11:00–12:00: ”Rösträtt – men inte för alla. Om rösträttens begränsningar i den svenska demokratin”. Föreläsning av Fia Sundevall på Delaktighetsveckan, Tema Demokrati. Arrangör: Länsstyrelsen i Västerbotten. Livesändes.

13 november 2021, kl. 13:00: ”Allmän rösträtt? Om kampen för och mot kvinnors rösträtt — och om de som inte fick rösta efter 1921”. Presentation av Fia Sundevall i samband med arkivens dag, ArkivCentrum i Örebro.

10 november 2021: Presentation av boken Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921. Annika Berg och Martin Ericsson på högre seminariet i idéhistoria (i samarrangemang med historiska institutionens högre seminarium) vid Lunds universitet.

”Barn och demokrati – barns röster och politiska deltagande”. Jonathan Josefsson föreläser på Konsert och Kongress, Linköping 20 oktober 2021. Arrangör Länsstyrelsen. Livesändes.

”Politikens åldersgränser, ekonomiska och sociala förändringar; rösträtts- och valbarhetsåldrar i Sverige från 1840-talet till 1900-talets första decennier”. Bengt Sandin presenterar på ekonomisk-historiska institutionen, Göteborgs Universitet, 20 oktober 2021.

Rösträtt för alla? – Rösträttsbegränsningar i den allmänna rösträttens tidevarv” Bengt Sandin föreläser på Stadsbiblioteket, Atriumgården, Lund, 13 oktober 2021.

”Kvinnors kamp – om åren som ledde fram till rösträtten”. Fia Sundevall i panelsamtal arrangerat av Stockholms stadsbibliotek. Stockholm, 5 oktober 2021.

”Rösträttsbegränsningar då och nu”. Jonathan Josefsson deltog i panelsamtal på Bokmässan i Göteborg 23 september 2021. Arrangör: Riksdagen. Samtalet kommer också sändas på UR Play och i Kunskapskanalen under hösten 2021.

Samtal om boken Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921. Redaktörerna Martin Ericsson och Annika Berg i samtal med Andreas Hedberg på Bokmässan i Göteborg, 26 september 2021. Arrangör: Kungliga biblioteket/Demokrati100. Se inspelning här.

Martin Ericsson och Annika Berg på Bokmässan 2021

”Vem får inte vara med när rösträtten blev allmän och lika? Om rösträttsbegränsning före och efter 1921 – rösträtt, politik och samhällsförändring”. Föreläsning av Bengt Sandin, på Sunne bibliotek, 23 september 2021.

”Rösträtt för alla? En föreläsning om begränsningar i rösträttens historia”. Annika Berg på ABF Uppsala föreläsningsdag på temat demokrati och digital delaktighet, 18 september 2021.

Boksläpp och webbinarium om antologin Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921. Online. Torsdag den 9 september kl. 13-14.

“The lack of age in research on the history of democracy.” Presentation av Jonathan Josefsson & Bengt Sandin vid konferensen Suffrage Now!, Stockholm 13–14 augusti, 2021

”Från kvinnlig rösträtt till dagens demokratiska utmaningar”, Annika Berg i samtal med historikern Christina Florin, statsvetaren Lenita Freidenvall och moderatorn Gabriella Ahlström, Kulturhuset Stockholm, digitalt sänt samtal i arrangemang av Kulturhuset Stockholm och Stockholms universitet (i serien Öppna föreläsningar), 26 maj 2021.

”Det sista rösträttsstrecket: Om förmynderskapsstreckets gradvisa avskaffande, 1921–1989”, presentation av Annika Berg på konferensen Idéhistoria på gång, 6-7 maj 2021.

Annika Berg, Jonathan Josefsson, Bengt Sandin och Fia Sundevall presenterade projektet och delstudier vid sessioner på ESSHC: European Social Science History Conference, (Leiden/digitalt), 24-27 mars 2021.

”Age as a yardstick for political citizenship: Voting age and eligibility age in Sweden during the twentieth century”. Jonathan Josefsson & Bengt Sandin presenterade vid Children’s Voting Colloquium, 18 februari 2021.

”Age as a yardstick for political citizenship: Voting age and eligibility age in Sweden during the twentieth century”. Jonathan Josefsson & Bengt Sandin presenterade på seminarium arrangerat av Gothenburg Research Group on Elections, Public Opinion and Political Behavior (GEPOP), 22 januari 2021.

”Hur allmän blev egentligen rösträtten för hundra år sedan?”. Annika Berg föreläste för DIS (Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen), Region Öst, 14 oktober 2020.

”Ekonomiska rösträttsbegränsningar”. Fia Sundevall presenterade textutkast vid forskarseminariet i ekonomisk historia, Stockholms universitet, 10 september 2020.

Annika Berg föreläste om projektet på Stockholms stadsarkiv, december 2019.

Hur allmän blev egentligen rösträtten?”(video). Annika Berg föreläste i serien Onsdagshistorier, Stadsarkivet i Stockholm, 11 december 2019.

”Allmän rösträtt: Rösträttens utvidgning och fortsatta begränsningar”. Bengt Sandin och Fia Sundevall föreläste på LO-borgen i Stockholm, 10 december 2019.

”Från politiska idéer till… vad? Om rösträttsbegränsningar i teori och praktik”. Annika Berg presenterade projektet på workshopen ”Perspektiv på politisk idéhistoria”, Södertörns högskola, Huddinge, 17-18 oktober 2019.

”Medborgarrätt heter pengar: ekonomiska rösträttsbegränsningar i Sverige efter 1921”. Fia Sundevall presenterade sitt delprojekt vid Ekonomisk-historiska mötet i Uppsala, 11 oktober 2019.

”Allmän rösträtt? Om rösträttens många begränsningar efter 1921”. Fia Sundevall föreläste på Senioruniversitetet, Stockholm, 2 oktober 2019.

”Rösträtt för alla?” Annika Berg deltog i paneldebatt/seminarium på Bokmässan i Göteborg, 27 september 2019.

”Rösträttens tillkomst och begränsningar”. Fia Sundevall deltog i forskardiskussion på Stockholms kvinnohistoriskas rösträttsfest, Trädgården, Stockholm, maj 2019.

”Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921”. Annika Berg, Martin Ericsson, Mattias Lindgren, Julia Nordblad och Fia Sundevall presenterade sina delprojekt vid Svenska historikermötet, Linnéuniversitetet i Växjö, 9 maj 2019.

”Allmän rösträtt? Om rösträttens många begränsningar”, Fia Sundevall föreläste under Riksdagens öppet hus / Kulturnatt, 27 april 2019.

”Rösträtt och ekonomi”. Mattias Lindgren och Fia Sundevall presenterade textutkast vid forskarseminariet i ekonomisk historia, Stockholms universitet, 7 februari 2019.

”Allmän rösträtt?”. Annika Berg, Julia Nordblad och Fia Sundevall presenterade projektet vid Idéhistoriska forskarseminariet, Stockholms universitet, 16 januari 2019.

Fia Sundevall i panelsamtal på Kvinnohistoriskas rösträttsfest, maj 2019.