Mattias Lindgren

Mattias Lindgren är fil. dr. i ekonomisk historia, verksam vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet.

Hans delstudie utgörs av en kvantitativ analys av samtliga rösträttsbegränsningar.

Kontakt

Mattias Lindgren och Fia Sundevall presenterar preliminära resultat vid ekonomisk-historiska forskarseminariet, Stockholms universitet, feb. 2019.