Martin Ericsson

Martin Ericsson är docent i historia och baserad på Historiska institutionen, Lunds universitet.

Hans delstudie behandlar nationellt medborgarskap som villkor för rösträtt.

Kontakt