Julia Nordblad

Julia Nordblad är docent i idé- och lärdomshistoria och baserad på institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet.

Hennes delstudie behandlar administrativa rösträttshinder för nomadiserande grupper.

Kontakt

Julia Nordblad och Annika Berg presenterar projektet vid idéhistoriska forskarseminariet, Stockholms universitet, jan. 2019.