Jonathan Josefsson och Bengt Sandin

Jonathan Josefsson, är fil. dr i barn- och ungdomsstudier, verksam vid Tema Barn, Linköpings universitet.

Bengt Sandin är historiker och professor i barndomsstudier, verksam vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Deras gemensamma delstudie behandlar åldersgränser för rösträtt.

Kontakt

Jonathan Josefsson intervjuas av Tobias Svanelid från Vetenskapsradion Historia, november 2018.