Fia Sundevall

Fia Sundevall är docent i ekonomisk historia, verksam vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet, samt Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Hennes delstudie behandlar fattigvårdsförsörjning, konkurs och skatteskulder som hinder för rösträtt.

Fia Sundevall är även projektledare för projektet.

Kontakt

Fia Sundevall och Mattias Lindgren presenterar preliminära resultat från projektet vid ekonomisk-historiska forskarseminariet, Stockholms universitet, februari 2019.