Boksläpp!

Den 9 september släpps antologin Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921, där samtliga forskare i projektet Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921 medverkar. Redaktörer är Annika Berg och Martin Ericsson, och boken är utgiven av Makadam förlag.

Välkommen till digitalt boksläpp torsdag den 9 september 2021 kl. 13-14! 

Maila annika.berg@idehist.su.se för zoomlänk, helst före onsdag den 8 september kl 16.

Bokens innehåll, kapitel för kapitel:

  1. Rösträttens skiftande gränser i den svenska representativa demokratin. En introduktion (ANNIKA BERG & MARTIN ERICSSON)
  2. Värnplikt, rösträtt och kön. Värnpliktsstrecket i debatt och praktik (ANDERS AHLBÄCK & FIA SUNDEVALL)
  3. Ett straff på straffet. Om straffpåföljdsstrecket och varför det avskaffades (ANNIKA BERG)
  4. Ekonomi och rösträtt. Skatteskulder, konkurs och fattigvård som rösträttshinder (FIA SUNDEVALL)
  5. Det sista strecket. Omyndigförklaring som rösträttshinder (ANNIKA BERG)
  6. Ålder som måttstock för politiskt medborgarskap. Rösträtts- och valbarhetsålder i Sverige under 1900-talet (JONATHAN JOSEFSSON & BENGT SANDIN)
  7. Rösträtt, migration och nationellt medborgarskap. Rösträtt för invandrare utan svenskt medborgarskap samt utlandssvenskar (MARTIN ERICSSON)
  8. Praktiska rösträttshinder. Exemplet de svenska samerna (JULIA NORDBLAD)
  9. Hur många drabbades? Kvantitativa effekter av rösträttsbegränsningarna (MATTIAS LINDGREN)