Annika Berg

Annika Berg är docent och universitetslektor i idéhistoria, baserad på Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

Hennes delstudie behandlar omyndigförklaring och straffpåföljd som hinder för rösträtt.

Kontakt

Annika Berg föreläser om projektet på Stockholms stadsarkiv, december 2019