Nyheter

Här publicerar vi löpande information om föreläsningar, presentationer och annan verksamhet inom projektet.

Se även publikationer.

 

Föreläsningar för allmänheten, intervjuer, m.m. ”tredje uppgiften”)

Kommande:

Tidigare:

 • ”Från politiska idéer till… vad? Om rösträttsbegränsningar i teori och praktik”. Annika Berg presenterade projektet på workshopen ”Perspektiv på politisk idéhistoria”, Södertörns högskola, 17-18 oktober 2019.
 • ”Alla ska med – eller? Om rösträttens begränsningar efter 1921”. Fia Sundevall föreläste på Senioruniversitetet, Stockholm, 2 oktober 2019.
 • ”Rösträtt för alla?” Annika Berg deltog i paneldebatt/seminarium på Bokmässan i Göteborg, 27 september 2019.
 • ”Rösträttens tillkomst och begränsningar”. Fia Sundevall deltog i forskardiskussion på Stockholms kvinnohistoriska museums röstfest, maj 2019.
 • ”100 år av kvinnlig rösträtt – ‘en envis kamp’. TT-intervju med Fia Sundevall, maj 2019.
 • ”Allmän rösträtt – men inte för alla”. Intervju med Fia Sundevall i Populär historia, maj 2019.
 • ”Allmän rösträtt? Om rösträttens många begränsningar”, Fia Sundevall föreläste under Riksdagens öppet hus / Kulturnatt, 27 april 2019.
 • ”Rösträtt inte något för alla”. Inslag i Vetenskapsradion Historia där projektgruppen medverkade. Sändes 11 december 2018.

  Jonathan Josefsson intervjuas av Tobias Svanelid från Vetenskapsradion Historia, november 2018.
 • ”Alla ska med – eller?”, Fia Sundevall vid seminariet Rösträttens århundrade i riksdagen 17 december 2018.
 • ”Allmän och lika rösträtt”. Intervju med Fia Sundevall i Historiskan nr 4 2018.

 

 

 

Presentationer vid vetenskapliga konferenser och seminarier

 • ”Medborgarrätt heter pengar: ekonomiska rösträttsbegränsningar i Sverige efter 1921”. Fia Sundevall presenterade sitt delprojekt vid Ekonomisk-historiska mötet i Uppsala, 11 oktober 2019.
 • ”Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921”. Annika Berg, Martin Ericsson, Mattias Lindgren, Julia Nordblad och Fia Sundevall presenterade sina delprojekt vid Svenska historikermötet, Linnéuniversitetet i Växjö, 9 maj 2019.
 • ”Rösträtt och ekonomi”. Mattias Lindgren och Fia Sundevall presenterade textutkast vid forskarseminariet i ekonomisk historia, Stockholms universitet, 7 februari 2019.
 • ”Allmän rösträtt?”. Annika Berg, Julia Nordblad och Fia Sundevall presenterade projektet vid Idéhistoriska forskarseminariet, Stockholms universitet, 16 januari 2019.
Julia Nordblad och Annika Berg presenterar projektet vid idéhistoriska forskarseminariet, Stockholms universitet, i januari 2019.
Mattias Lindgren och Fia Sundevall presenterar preliminära resultat vid ekonomisk-historiska forskarseminariet, SU, feb. 2019.