Nyheter

Här publicerar vi löpande information om verksamhet inom projektet. Se även våra publikationer.

 

Samverkan, forskningsspridning- och kommunikation (”tredje uppgiften”)

 

Presentationer vid vetenskapliga konferenser och seminarier

  • ”Rösträtt och ekonomi”, Mattias Lindgren och Fia Sundevall presenterade textutkast vid forskarseminariet i ekonomisk historia, Stockholms universitet, 7 februari 2019.
  • ”Allmän rösträtt?”, Annika Berg, Julia Nordblad och Fia Sundevall presenterade projektet vid Idéhistoriska forskarseminariet, Stockholms universitet, 16 januari 2019.
Julia Nordblad och Annika Berg presenterar projektet vid idéhistoriska forskarseminariet, Stockholms universitet, i januari 2019.
Mattias Lindgren och Fia Sundevall presenterar preliminära resultat vid ekonomisk-historiska forskarseminariet, SU, feb. 2019.